Financiering en zekerheden gaan hand in hand. Advisering op dit gebied vereist een bepaalde pragmatiek, te beginnen met de juiste inschatting van de positie van alle betrokken partijen. Zo ontstaat er een overzichtelijk spelersveld waar je, met de juiste kennis en ervaring, kunt gaan onderhandelen. Op die manier denken met we met banken, andere financiële instellingen en ondernemers mee over de reikwijdte van de zorgplicht van financiers en adviseren we over complexere financieringsconstructies.

Udink Advocaten is betrokken bij de Algemene Bankvoorwaarden. Binnen dit kader zijn wij bekend met de regelgeving over de opzegging van kredietovereenkomsten en ook de uitwinning van zekerheden, zoals pandrechten, borgstellingen en bankgaranties behoort tot onze kerncompetenties. Wij zijn van mening dat in de meeste situaties voorkomen beter is dan genezen. En dat ziet u terug in onze aanpak. Elke financiering -hoe klein ook- moet maatwerk zijn en een gevaar zit in een klein hoekje. Het is gevaarlijk om te werken met modellen die zomaar uit het banksysteem komen rollen en waar u hele delen niet van begrijpen kunt.

Een paar voorbeelden van wat wij verder nog voor u kunnen doen:

- Het met u samen onderhandelen met uw bank, zodat u niet teveel weggeeft. Ondernemen is vertrouwen, maar de bank vraagt vaak veel, teveel. U moet echter niet nodeloos in uw mogelijkheden worden beperkt. Die analyse en dat gesprek doen wij vaak.
- Vaak geven eigenaren/ondernemers wat de bank vraagt en dan zit je er ook privé aan vast. Dat hoeft vaak niet, maar het gebeurt zonder dat je het merkt.
- Voor rente en zekerheden bestaan goede redenen. Maar die moeten dan ook goed herkenbaar zijn. De bank helpt u, maar je moet toch met een professioneel oog kijken naar wat de bank vraagt. Zowel qua producten -denk aan swaps- als qua aflossing etc.
- Sommige investeringen of aankopen vereisen een speciale financieringsmethode. Dan moet je wel de goede kiezen. Die bij jou en de investering past. De bank adviseert, maar is ook de leverancier. Het is dus nodig om daar een specialistische adviseur bij te vragen. Dat doen wij vaak.
- Wij doen een scan op alle zekerheden die u geeft of hebt gegeven en kijken of daar ongebruikelijke elementen in zitten. Daarbij kijken we ook naar de vraag hoe -over en weer- met de verwachtingen en de zorgplichten is omgesprongen.
- Als het water je aan je lippen staat is de bank niet altijd je beste vriend. Toch saneren de banken de meeste probleemgevallen met succes zelf. Maar daar waar het hard tegen hard gaat, is het echt verstandig om hulp te zoeken. Udink Advocaten weet als geen ander in die stresssituatie koers te bepalen, in uw belang.

Heeft u een vraag of kunnen wij u nu al helpen? Bel of mail ons óf stel uw vraag via ons OndernemersPlatform.

Meer rechtsgebieden