Kent u die lange contracten vol met onbelangrijke details? Treffend is dat ondanks de lengte regelmatig de wezenlijke zaken en risico’s over het hoofd worden gezien en dat zij niet goed zijn afgedekt. Als wij dit soort contracten voor u beoordelen dan vragen we dóór, zodat we precies datgene regelen wat voor u nodig is. Niet meer en zeker niet minder.

Onze collega’s worden met regelmaat ook als curator aangesteld, dus wij zien de gevolgen van slechte contracten. Het vergeten van een enkele zin (over opeisbaarheid van een vordering, de toepasselijkheid van algemene voorwaarden, een essentieel eigendomsvoorbehoud, enzovoorts) kan cruciale gevolgen hebben. Wij herkennen de risico’s en timmeren uw contracten en algemene voorwaarden zorgvuldig dicht. Wij adviseren u bovendien niet alleen bij het opstellen van nieuwe contracten, maar helpen u ook graag bij het (her)beoordelen van uw huidige overeenkomsten en algemene voorwaarden. Niets is zo gevaarlijk als een model van uw contractsparetner ( bank of leverancier) klakkeloos ondertekenen of -erger nog- kopiëren voor eigen gebruik.

Een paar voorbeelden van wat wij verder nog voor u kunnen doen:

- Analyse van uw contracten en modellen
- Beoordelen van uw algemene voorwaarden
- Controleren of alles wel op elkaar aansluit (contract scan)
- Tijdige een remweg inzetten als u een contract wilt beëindigen
- Openbreken van bestaande afspraken, geen "automatische" verlenging

Heeft u een vraag of kunnen wij u nu al helpen? Bel of mail ons óf stel uw vraag via ons OndernemersPlatform.

Meer rechtsgebieden