Het arbeidsrecht is enorm in ontwikkeling. Dat maakt het voor ons boeiend, maar voor u al snel ingewikkeld. Wij kunnen het voor u verhelderen en -als u er tijdig bij bent- problemen voorkomen. Udink Advocaten onderhandelt, procedeert en adviseert binnen het arbeidsrecht. Vooral voor werkgevers maar soms ook voor werknemers/directieleden. Dat zorgt voor een brede kijk op arbeidsrechtelijke geschillen. En daar profiteert u altijd van. Het gaat hier om conflict beheersing en het vinden van een creatieve oplossing.

Werkgevers
Tijdig juridische hulp vragen, voorkomt in de regel veel problemen; en bij arbeidsrecht geldt dit nog meer. Dat begint al bij het arbeidscontract. Hoe doordachter het contract, hoe meer misverstanden worden voorkomen. En met een goede functioneringssystematiek worden betere dossiers gebouwd. Allemaal zaken die u én ons bij een eventuele procedure erg helpen. De wet eist tegenwoordig ook een uitgebreid en update beoordelingsdossier. Een paar voorbeelden van wat wij verder nog voor u kunnen doen:

- Individuele arbeidsovereenkomsten
- Functiebeoordelingssystematiek
- CAO
- Individuele en collectieve ontslagen
- Het opstellen van (en adviseren over) een sociaal plan
- Reorganisaties en afspiegelingen
- Concurrentie-en relatiebeding en onrechtmatige concurrentie
- Adviesrecht en instemmingsrecht ondernemingsraad en overige medezeggenschapsorganen.

Heeft u een vraag of kunnen wij u nu al helpen? Bel of mail ons óf stel uw vraag via ons OndernemersPlatform.

Werknemers
Als u als werknemer een geschil heeft of dreigt te krijgen met uw werkgever, dan wilt u wellicht eerst kijken of u er samen uit kunt komen. Wij onderhandelen dan met uw werkgever en doen vanzelfsprekend ons best om met de beste oplossing te komen. De kosten proberen we altijd op uw werkgever te verhalen, ook als het toch tot een procedure komt.

Let wel dat u tijdig hulp zoekt. Het huidige arbeidsrecht kent namelijk een aantal vervaltermijnen. Als die termijnen verlopen, dan heeft u mogelijk geen recht meer op een vergoeding. Wacht daarom niet te lang en bel of mail ons voor een eerste advies. Dat geeft niet alleen inzicht, maar vaak ook de nodige rust.

Meer rechtsgebieden