Bij Udink Advocaten staat de oplossing centraal – en niet het juridische probleem. Waar wij een probleem snel en zonder juridische middelen kunnen oplossen doen we dat.

Veel problemen zijn oorspronkelijk niet juridisch van aard. Vaak is de juridische problematiek het gevolg van een vastgelopen situatie. Conflictbeheersing of escalatie en communicatie zijn daarom even belangrijke vaardigheden voor de oplossing als kennis van het recht. Waar het om gaat is -om op het goede moment- beide met elkaar te combineren.

De cliënt krijgt van ons geen lange verhalen waar hij alle kanten mee op kan. Wij leveren duidelijkheid.

Het is onder juristen gebruikelijk om te spreken over “de zaak” in plaats van over de cliënt. Soms is men als jurist –voor zichzelf- meer geïnteresseerd in de diepzinnige juridische vragen in plaats van in uw belang bij een snelle en goede oplossing. Udink Advocaten wil uitsluitend een oplossing leveren die zoveel mogelijk afrekent met uw probleem.