Udink Advocaten realiseert zich dat communicatie net zo belangrijk is als het oplossen van het probleem. Het is niet de bedoeling dat u niets hoort als we bezig zijn met de oplossing. 

U wordt niet in het ongewisse gehouden en we proberen steeds zo snel mogelijk en als het even kan voortdurend met u te communiceren, zodat u -als u dat wilt- een beeld blijft houden van de ontwikkelingen in uw dossier.

U hebt vanzelfsprekend geen behoefte aan technische termen. Die krijgt u van ons dus ook niet. We proberen het voor u steeds zo duidelijk mogelijk te houden. Daarmee weet u waar u aan toe bent en hoeft u zich geen onnodige zorgen te maken. Eigenlijk is onze communicatie methode een soort van management informatie op dossier niveau. Kort, sturend en steeds begrijpelijk.

De toegevoegde waarde van Udink Advocaten voor uw bedrijf wordt zo ook het beste zichtbaar. Langs deze weg ontwikkelt zich een constante en blijvende relatie, waar je over en weer kunt sturen en de adviezen voor u vaak breder toepasbaar zijn.