Ingeborg is ruim 15 jaar werkzaam als advocaat. Zij is tevens een aantal jaren universitair docent privaatrecht op Curaçao geweest.

“Ik heb een brede kennis van het privaatrecht en heb mij de afgelopen 10 jaar vooral met arbeidsrecht bezig gehouden. Mijn praktijk omvat alle aspecten van het arbeidsrecht, variërend van individuele ontslagzaken tot het begeleiden van reorganisaties. Het merendeel van mijn cliënten bestaat uit bedrijven. Verder sta ik particulieren en ondernemingen bij in arbeidsrechtelijke procedures.

Arbeidsrecht is interessant vooral vanwege de menselijke kant. De vele wettelijke regels en de verhoudingen binnen ondernemingen en instellingen maken, naast die menselijke kant, het werk boeiend en van groot belang. Oog voor de verhoudingen en zorg voor het beste resultaat, waarbij de cliënt van begin tot einde is betrokken, werkt voor mij het prettigst en levert het beste resultaat op.

Naast mijn werk als advocaat bekleed ik diverse nevenfuncties. Ik ben 5 jaar bestuurder van een lagere en middelbare school op Curaçao geweest en sinds juni 2016 voorzitter van het bestuur van een Haagse Montessori basisschool. Verder treed ik geregeld op als spreker bij culturele programma’s van het KIT”.


  Expertise


 • arbeid

 • medezeggenschap

 • reorganisaties en ontslag

 • wet Werk en Zekerheid
  Opleidingen


 • Grotius specialisatieopleiding 2009

 • Advocaat sinds 1998

 • Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam (1998)

LinkedInTwitter
Ingeborg Meijer

Advocaat